• HOME
  • 게시판
  • 사진갤러리

사진갤러리

제2대리구장 주교의 본당 사목방문 간담회 홍보분과 | 2021-10-03
0-7.png

수원교구 제2대리구장 본당 사목방문 간담회

   - 일 시  : 2021. 10. 3

   - 주 례  : 문희종 요한세례자 주교님

   - 장 소  : 2층마르코 방

 

0-4.png

 

0-5.png

 

0-6.png

 

0-7.png

 

0-8.jpg

 

0-9.png

 

0-3.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

IMG_1243.JPG

 

 

30.jpg

 

31.jpg

 

32.jpg

 

33.jpg공유하기 ▶ 카카오스토리아이콘 facebook아이콘 twitter아이콘 band아이콘
↓ 2지역장 임명장 수여식
↑ 제2대리구장 주교님 사목방문 미사